Biztonsági adatlap

A veszélyes anyagok kezelési tevékenységéhez elengedhetetlen feltétel az adott anyag kezelési, tárolási, elsősegély-nyújtási információinak ismerete.

A kémiai biztonságról szóló törvény végrehajtási utasítása, a 44/2000.(XII. 27.) EüM rendelet szabályai, valamint az 1907/2006/EK rendelet szerint a gyártónak, importálónak biztonsági adatlapot kell készíteni abban az esetben, ha a termék a rendelet szerinti osztályozás során legalább egy olyan veszélyes anyagot tartalmaz, melynek mennyisége az 1 tömegszázalékot, illetve gáz esetében a 0,2 térfogatszázalékot meghaladja, egészség-, vagy környezetkárosító kockázattal bír, illetve külön munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkezik.

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel végzett tevékenységek esetében a biztonsági adatlapok rendelkezésre kell álljanak, valamint az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) részére bejelentést kell tenni.

A biztonsági adatlapok az anyag tulajdonságai alapján a kezeléshez, tároláshoz nélkülözhetetlenek, mivel ezek hiánya mind emberre, mind a környezetre veszélyes lehet, esetenként maradandó károsodást okozhat.

Cégünk vállalja biztonsági adatlapok készítését magyar és angol nyelveken.

Legfrissebb hírek

Értesüljön elsőként legfrissebb híreinkről, újdonságainkról

RID-ADR 2023 kiadvány hibajegyzék

RID-ADR 2023 kiadvány hibajegyzék

ADR/RID/ADN 2023 belföldi kihirdetés

ADR/RID/ADN 2023 belföldi kihirdetés

Közúti bírságrendelet változása

Közúti bírságrendelet változása