Biztonsági tanácsadói tevékenység

A 2008/68/EU direktíva és a 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet alapján biztonsági tanácsadót kell alkalmaznia minden olyan cégnek / vállalatnak / vállalkozásnak, amely a rendeletben meghatározott veszélyes áru tevékenységet végez. A speciális veszélyes áru szakember a feladata a cég ez irányú tevékenységének figyelemmel kísérése, folyamatos ellenőrzése, az aktuális veszélyes áru szabályok betartatása. Cégünk auditált biztonsági tanácsadói tevékenységét a központi irodában 5, országos szinten több, mint 25 tanácsadóval végzi, akik bármely közlekedési ágazatban ellátják szakmai feladatukat.

A 25/ 2014. (IV. 30.) NFM rendelet alapján a tanácsadó az alábbi feladatok elvégzésére köteles:

 A tanácsadó fő feladata, hogy a vállalkozás vezetőjének felelőssége mellett minden lehetséges módon és ténykedéssel elősegítse, hogy a vállalkozás az érintett tevékenységét a hatályos szabályoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabb módon végezze.

A tanácsadónak a vállalkozás tevékenységére vonatkozóan különösen a következők a feladatai:

–annak figyelemmel kísérése, hogy betartják-e a veszélyes áruk szállítását szabályozó előírásokat;

–tanácsadás a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását illetően;

–éves jelentés készítése a vállalkozás vezetősége, vagy adott esetben a helyi hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről. Az éves jelentéseket öt évig meg kell őrizni, és a hatóság kérésére be kell mutatni.

A tanácsadónak ezen kívül kötelessége figyelemmel kísérni a vállalkozás érintett tevékenységére vonatkozóan a következők gyakorlati végrehajtását és az ezzel kapcsolatos eljárásokat:

–a szállítandó veszélyes áruk azonosítására vonatkozó szabályok betartását;

–azt, hogy a vállalkozás figyelembe veszi-e a szállítójárművek vásárlásánál a szállítandó veszélyes áruval kapcsolatos különleges követelményeket;

–a veszélyes áruk szállítására, csomagolására, töltésére, be- és kirakására használt felszerelések ellenőrzésére szolgáló eljárásokat;

–a vállalkozás alkalmazottainak megfelelő képzését, beleértve az előírások változásainak nyomon követését, és a képzésről szóló jelentések, okmányok őrzését, nyilvántartását;

–a szállítás vagy a csomagolás, töltés, be- és kirakás biztonságát veszélyeztető baleset vagy rendkívüli esemény esetén a megfelelő veszély-elhárítási eljárások alkalmazását;

–a szállítás vagy a csomagolás, töltés, be- és kirakás alatt észlelt súlyos balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok okának felderítését, vagy amennyiben szükséges, jelentés készítését;

–a balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok ismétlődésének megakadályozását célzó megfelelő eljárások alkalmazását;

–az alvállalkozók vagy harmadik felek kiválasztásakor és igénybevételekor a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogi előírások és különleges követelmények figyelembe­vételét;

–annak ellenőrzését, hogy a veszélyes áruk feladásában, szállításában, csomagolásában, töltésében, be- és kirakásában résztvevő alkalmazottak részletes technológiai utasítást és oktatást kapnak;

–a veszélyes áruk szállításakor, csomagolásakor, töltésekor, be- és kirakásakor fennálló kockázat tudatosítását szolgáló intézkedések meghozatalát;

–olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek azt hivatottak biztosítani, hogy a járműveken a kötelező okmányok és biztonsági felszerelések a szabályoknak megfelelő formában megtalálhatók;

–olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek a csomagolással, töltéssel, be- és kirakással kapcsolatos szabályok betartását biztosítják;

–az 1.10.3.2 bekezdésben meghatározott közbiztonsági terv meglétét.

Legfrissebb hírek

Értesüljön elsőként legfrissebb híreinkről, újdonságainkról

Takács Péter - Zeley díj

Takács Péter - Zeley díj

Lítium akkumulátor workshop - 2024.04.22

Lítium akkumulátor workshop - 2024.04.22

Veszélyes áruk szállítására vonatkozó szakmai szeminárium

Veszélyes áruk szállítására vonatkozó szakmai szeminárium